Toegankelijkheid in de leerlingenraad

Op een basisschool worden kinderen voorbereid op het leveren van een bijdrage in een sterk veranderende maatschappij. Op veel scholen zien we dat naast rekenen en taal, burgerschap een steeds grotere rol krijgt binnen het onderwijs.

Een leerlingenraad, aanwinst voor de school

Voor leerlingen komt dit neer op leren omgaan met verschillen en conflicten en op democratisch en maatschappelijk verantwoord handelen. Als aanvulling hierop is het aanstellen van een leerlingenraad een mooie manier om burgerschap direct in praktijk te brengen. Daarnaast is een goed functionerende leerlingenraad een aanwinst voor de school. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten maken democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij mee. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een mooie manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap.

Kwieb helpt de leerlingenraad

Door middel van Kwieb krijgt de leerlingenraad op een toegankelijke manier de mogelijkheid om te delen met ouders en kinderen over welke onderwerpen zij meepraten en wat zij gaan of hebben bewerkstelligd binnen de school. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor het team, directie en MR. Wanneer een leerlingenraad na overleg met team, directie en/of MR een idee tot uitwerking mag gaan brengen, zullen zij vaak een beroep doen op hulp van ouders en leerlingenraad. Bijvoorbeeld voor het aanpakken van het schoolplein of het organiseren van activiteiten binnen de school. Hierbij kan Kwieb de leerlingenraad ondersteunen, een activiteit is zo aangemaakt, waarbij een verzoek tot deelname toegevoegd kan worden.

Nieuwsberichten schrijven en publiceren

Met een beetje hulp van de leerkracht kan de leerlingenraad gemakkelijk een verslag publiceren  en  een fotoalbum delen met foto's van activiteiten die zij hebben leerlingenraad. Ouders kunnen dit in Kwieb bekijken, ‘liken’ en een reactie achter laten. Dit verhoogd de betrokkenheid van de ouders én de motivatie van de leerlingenraad om een aandeel te leveren aan de ontwikkeling van de school. De geschreven nieuwsberichten kunnen naast de berichten die aangemaakt worden door directie en leerkrachten automatisch toegevoegd worden aan de nieuwsbrief van de school.

Demo aanvragen

Plan een vrijblijvend 1-op-1 gesprek met ons en ontdek alles over de Kwieb ouderapp!