4101120_1334870 (3)

Ziber ID verwijderen

Wanneer de kinderen van school gaan of een ouder geen gebruik meer maakt van de Ziber app kan deze zijn of haar account (Ziber ID) verwijderen. 

Verwijderen van uw Ziber ID

Om het Ziber ID te verwijderen gaat de ouder naar het profiel en kan deze klikken op "Ziber ID verwijderen". Wanneer het Ziber ID verwijderd wordt zal het account direct geblokkeerd en in quarantaine gezet worden, na 90 dagen wordt het account en alle gerelateerde persoonlijke gegevens permanent verwijderd. De ouder ontvangt een e-mail ter bevestiging, hier kan deze ook kiezen om de quarantaine periode over te slaan en het account direct permanent te verwijderen. 

Ziber ID herstellen

Nadat een Ziber ID verwijderd is kan deze nog hersteld worden. Het herstellen van het account moet echter wel binnen de 90 dagen gebeuren, daarna kunnen de gegevens niet meer teruggehaald worden. 

Ziber ID van een (oud) schoolteamlid

Ook voor oud leerkrachten/teamleden is het mogelijk om het Ziber ID te verwijderen. Daarvoor kunnen ze in de Ziber app naar het profiel gaan en vanuit hier het Ziber ID verwijderen. 

Meer weten?

Lees alles over het verwijderen van het Ziber ID in dit support-artikel.

Tags