3933744_1035676

Ouders kunnen partner toevoegen aan Topic

Waar ouders in Topics eerst alleen het schoolteam konden bereiken, is het nu ook mogelijk voor ouders om hun partner bij het aanmaken van een Topic te selecteren. Zo blijft de partner op de hoogte van een gesprek met de leerkracht!

Houd jouw partner op de hoogte!

Als een ouder een Topic start met een teamlid van school, kan de ouder vanaf nu ook de eigen partner(s) toevoegen aan het gesprek. Zo blijven de partners ook op de hoogte van het gesprek en kunnen ze zelf meepraten in het groepsgesprek.

Topic starten met minimaal één teamlid van school

Kwieb en Gnap zijn apps voor schoolcommunicatie en daarom zal een ouder bij het starten van een Topic altijd minimaal één iemand van school moeten kiezen om het gesprek mee te voeren. Hierdoor is het niet mogelijk dat een ouder een Topic start met alleen een andere ouder (de partner bijvoorbeeld).

Ook andere ouders toevoegen?

Is het wenselijk dat ook andere ouders van school deelnemen aan de Topic die u bent gestart? Dan kunt u dit vragen aan een van de teamleden van school die aan de Topic deelnemen. Zij hebben regie over het gesprek en kunnen een onbeperkt aantal teamleden en ouders van school toevoegen.

Hoe zit het met afgeschermde ouders?

Ouders die uit privacyoverwegingen hun profiel hebben afgeschermd voor andere ouders kunnen niet worden toegevoegd aan een Topic die door een andere ouder wordt gestart. Hiermee wordt de privacy gewaarborgd. 

Tags