Het nieuwe schooljaar is begonnen: voor de medezeggenschapsraad (MR) is dit een goed moment voor het schrijven van het jaarverslag.

Binnen de Wet Medezeggenschap (WMS) artikel 7 is de MR verplicht om iedereen die bij de school betrokken is schriftelijk verslag te doen van de werkzaamheden die zij hebben uitgevoerd. De WMS geeft niet aan wat er in het verslag moet staan, vaak zijn dit de onderwerpen die het afgelopen schooljaar binnen de MR zijn behandeld. Dit kan een inhoudelijke opsomming kan zijn, maar ook een verslag waarbij de MR meer vertelt over adviezen die zij gegeven hebben of instemmingsbevoegdheid die zij hebben gehad, over wat er is besloten en wat de eventuele gevolgen voor de ouders en school zijn.

Kwieb: óók voor de MR

Wanneer het jaarverslag klaar is wordt deze gepubliceerd op de website. Via een nieuwsbericht in Kwieb stelt de MR de achterban in één keer op de hoogte, met daarbij eventueel een link naar de pagina van de MR waar het jaarverslag te vinden is. Ook kan de ouder direct via de app op het jaarverslag reageren of deze leuk vinden. In dezelfde handeling kan de MR ook gelijk een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief.

De mogelijkheden van de app

De app biedt een eenvoudige en veilige omgeving voor de communicatie en organisatie rondom een leerling. Met oog voor gemak, privacy en overzicht is de app ideaal voor zowel de stichting, school met bijbehorende werkgroepen, de leerkracht én de ouders en verzorgers. Met handige functies als berichtjes plaatsen op de tijdlijn, oudergesprekken plannen met de gespreksplanner, inschrijflijstjes voor schoolreisjes of excursies, absentiemeldingen (in ontwikkeling), veilig foto’s uit de klas delen… en nog veel meer. Kortom: de app zit boordevol handige en leuke opties!

Mogelijkheden van het platform

  • Maatwerk website met een mobiele en desktop versie
  • Eenvoudig beheer met mobiel en desktop
  • Gemakkelijke nieuwsbrief met content van uw website
  • Betaalfunctie voor het innen van ouderbijdrage
  • Met meerdere beheerders uw website bijhouden
  • Activiteiten aanmaken
  • Uitbereidingsmogelijkheid van uw website met SenseView: uw eigen schooltv

Mogelijkheden van de app

In een persoonlijk gesprek alles op een rijtje

Lijkt Kwieb of het Ziber Education platform u interessant, maar wilt u graag meer weten of zijn er onduidelijkheden? Wij beantwoorden graag uw vragen! Daarom bieden wij vrijblijvend persoonlijke demo’s aan op locatie óf online. Zo kunt u rustig alle mogelijkheden op een rijtje zetten en uw vragen stellen.

Bent u geïnteresseerd in een demo? Mail dan naar support@ziber.nl of bel 0224 – 290 989.

Ziber Education aanvragen?

 

ZIBER EDUCATION AANVRAGEN

Heeft u vragen over het Ziber Education platform of de scholenapp Kwieb? 

Wij beantwoorden graag uw vragen! 

Bel naar 0224 - 290 989 of mail naar support@ziber.nl.

Demo aanvragen

Plan een vrijblijvend 1-op-1 gesprek met ons en ontdek alles over de Kwieb ouderapp!