4426454_2268357 (3)

Topics vinkjes aan/uit kunnen zetten!

Met de laatste update van Topics in Ziber Team kunnen scholen/opvanglocaties nu zelf bepalen of ze leesindicatoren (vinkjes) willen tonen bij chatgesprekken met ouders.

Leesindicatioren aan/uit zetten

Deze update komt door feedback van verschillende scholen. Sommigen vinden het handig om aan te geven dat een bericht is gelezen door de leerkracht, terwijl anderen dit als druk ervaren. Door deze keuze toe te voegen, hebben scholen/opvanglocaties nu de controle over de communicatie in de ouderapp.

Keuze voor de gehele school/opvang

Om de duidelijkheid voor ouders te waarborgen, is besloten deze instelling niet per teamlidprofiel in te stellen, maar voor de gehele school/opvanglocatie.

Tags