3797853_809560

Online in gesprek met de ouders via Topics

Ga eenvoudig in gesprek met één of meerdere ouders via de handige functie Topics. Met deze chatfunctie kunnen jij of de ouder gemakkelijk een kort gesprekje starten gericht op één onderwerp.

Topic starten

De leerkracht of de ouder kan een Topic starten. De ouder kan kiezen bij het starten van het gesprek uit één van de ingestelde Topic onderwerpen. Dit onderwerp kan zijn een vraag, een leuk idee, een complimentje, vraag over verlof of het maken van een afspraak. 

Handige chatfunctie

De ouder en leerkracht geven het Topic een onderwerp met een omschrijving. Vervolgens kunnen ze eenvoudig op elkaar reageren (als bij een chatfunctie). Bij een reactie op de Topic ontvang je direct een push- of e-mailmelding. Wanneer het gesprek afgerond is kan de leerkracht het Topic sluiten. 

Topics aanzetten

De directeur en/of administratie kunnen Topics voor de school aan- of uitzetten. Individueel kan de leerkracht kiezen om wel of geen gebruik te maken van Topics.

Meer weten over het gebruik van Topics?

Ga naar https://support. ziber.nl/hc/nl/sections/360002229218-Topics

Tags