4257329_1740334 (3)

Nieuwe rol 'Bovenschools' in Rollenbeheer

Ziber heeft onlangs de functionaliteit van het rollenbeheer uitgebreid met een nieuwe rol genaamd "bovenschools". Deze rol biedt de mogelijkheid om personen, die vanuit de stichting gekoppeld zijn, aan uw Ziber Team-omgeving een specifieke rol toe te kennen.

Wat kan de rol bovenschools?

Als er personen vanuit de stichting gekoppeld zijn aan uw Ziber Team, zoals bijvoorbeeld een communicatiemedewerker die berichten op de website wil plaatsen of een ICT'er die teamleden ondersteunt, kunt u deze nu de nieuwe rol 'bovenschools' toekennen. Leden met deze rol hebben de mogelijkheid om de website te beheren en kunnen, indien nodig, via de Kwieb app ouders bereiken.

Tags