4220521_1639715 (2)

Maakt u al gebruik van de poll?

De poll van Ziber kan door scholen worden ingezet als een manier om meningen te verzamelen en feedback te krijgen van de ouders.

Doel van de poll

Wat is het doel van de poll? Wilt u feedback krijgen van ouders over een bepaald onderwerp of ze inspraak geven over keuzes die gemaakt worden binnen de school? Hieronder leest u een aantal manieren om de poll te gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Vraag ouders om feedback

Feedback over het welzijn van de leerlingen: Vraag ouders hoe ze het welzijn van hun kinderen op school ervaren. 

Feedback over de online communicatie: Vraag de ouders of ze tevreden zijn met de website van de school en de Kwieb ouderapp. 

Feedback over het schoolgebouw: Vraag ouders hoe tevreden ze zijn over de faciliteiten op school/opvang, zoals de lokalen, de sportzaal of het plein. 

Vergroot de ouderbetrokkenheid

Interesse in buitenschoolse activiteiten: Vraag ouders of ze geïnteresseerd zijn in buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen, zoals sportteams, muzieklessen of toneelvoorstellingen. 

Inspraak in de klas: betrek ouders (en kinderen) bij de komende thema's en activiteiten in de klas.

Laat ouders kiezen wie er in de MR komen: laat ouders stemmen voor de medezeggenschapsraad. 

Hoe werkt poll van Ziber?

In Ziber Team maakt u eenvoudig een poll aan. Stel de ouders een vraag en geeft ze keuze uit meerdere antwoorden. Het is zelfs mogelijk ouders een vrij antwoord te laten invullen. Verstuur de poll naar de Kwieb ouderapp van de betreffende ouders.


Tussenstand en einduitslag

Zodra de poll is ingevuld, kunt u de resultaten analyseren om inzicht te krijgen in de mening van de ouders. U kunt zelf kiezen of u de tussenstand en einduitslag wil delen met de ouders. De poll is anoniem, behalve wanneer een ouder een vrij antwoord invult kunt u zien wat zijn/haar reactie is. 

Door het gebruik van polls kunnen scholen beter begrijpen wat er leeft onder ouder, en deze meer betrekken bij het maken van de keuzes binnen de school. 

Tags