4227081_1657934 (2)

Let op! Er zijn teamleden zonder rol

Let op! Teamleden zonder rol kunnen straks niet meer inloggen. Controleer als administratie of de teamleden van uw organisatie een rol hebben, zodat ze kunnen blijven inloggen. 

Melding dashboard

Wanneer er teamleden zijn zonder rol verschijnt er bij u als administratie in de Ziber Teamapp een melding op het dashboard. Klik op de knop 'Teamleden' en controleer of al uw collega's een rol hebben. In het teambeheer ziet u een duidelijk overzicht van welke teamleden nog geen rol hebben. 

Rollen

Een rol kunt u instellen bij het profiel van het teamlid. Dit kan zijn Directie, Administratie, Teamlid: Vakleerkracht, Onderwijsassistent, Gymleerkracht, Conciërge, Stagiair, ICT medewerker, IB'er, leerkracht of pedagogisch medewerker. 

Wanneer iemand de rol leerkracht heeft dan kunt u deze direct koppelen aan zijn of haar groep (gekoppeld uit het leerlingvolgsysteem).

Meer weten over het toekennen van rollen?

Lees alles over het toekennen van rollen op https://support.ziber.eu/

Tags